Thành phần (INCI Name):

1,2-Hexanediol

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Solvent, Moisturizing__1

Summary:

Chất humectant (giữ ẩm) với 6 gốc carbon, hay được dùng trong hệ bảo quản “Preservative Free”. Thường hay đi chung với Caprylyl Glycol hoặc Ethylhexylglycerin để tăng hiệu quả bảo quản.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB