Thành phần (INCI Name):

Ascorbyl Glucoside

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Antioxidant, Whitening111

Summary:

Ascorbyl Glucoside, còn gọi là AA2G, là phái sinh vitamin C được tổng hợp bằng công nghệ enzyme.

Ascorbyl Glucoside có khả năng tan nước tốt, khá bền vững trong không khí và nhiệt độ bình thường. Khi thấm vào da, nó bị kích hoạt bởi enzyme trong da và giải phóng vitamin C.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB