Thành phần (INCI Name):

Caprylhydroxamic acid

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Chelating__1

Summary:

Chất chelating ion kim loại, thường được dùng kết hợp làm chất bảo quản trong hệ non-preservative. Có thể làm đổi màu (cam) sản phẩm nếu chứa protein.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB