Thành phần (INCI Name):

Caprylyl Glycol

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Moisturizer, Emollient_21

Summary:

Octanediol có INCI name là Caprylyl Glycol, là 1 glycol giúp tăng hiệu quả chất bảo quản, giúp thay thế hoặc giảm việc sử dụng các chất bảo quản khác.

Chi tiết thành phần:

Caprylyl Glycol thường được dùng với 1,2 Hexanediol để tạo thành hệ bảo quản “preservative free”. Khả năng tan nước của nó khá là hạn chế, và có thể làm ảnh hưởng tới hệ nhũ (emulsion).

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB