Thành phần (INCI Name):

CI 77499

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Pigment__2

Summary:

Màu oxide sắt, tạo màu đỏ cho sản phẩm

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB