Thành phần (INCI Name):

Cucumis Sativus Fruit Extract

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Plant Extract__1

Summary:

Chiết xuất vỏ dưa leo, có tác dụng làm dịu da, săn da.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB