Thành phần (INCI Name):

Dibutyl adipate

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Emollient__1

Summary:

Là chất nền, chất tạo mượn hay được sử dụng trong các công thức kem chống nắng nhờ vào khả năng hòa tan hoạt chất chống nắng cực tốt.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB