Thành phần (INCI Name):

Disodium EDTA

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Chelating__1

Summary:

Muối EDTA dùng để chelate ion kim loại trong mỹ phẩm, làm mềm nước, tăng hiệu quả bảo quản và ổn định của sản phẩm, tương tự như Tetrasodium EDTA.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB