Thành phần (INCI Name):

Drometrizole Trisiloxane

FunctionsAcneIrritantEWG Score
UVB, UVA__2

Summary:

Là hoạt chất chống nắng độc quyền của hãng L’Oreal, tên gọi thương mại là Mexoryl XL. Nó có khả năng chống cả UVB và UVA lần lượt ở

Chi tiết thành phần:

Drometrizole Trisiloxane tan dầu và có khả năng chống nắng ở đỉnh 303nm (UVB) và 344nm (UVA).

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB