Thành phần (INCI Name):

Ethylhexyl salicylate (Octisalate)

FunctionsAcneIrritantEWG Score
UVB__N/A

Summary:

Là chất không màu, có khả năng chống tia UVB ở bước sóng 280-320nm. Nó còn có khả năng hòa tan các hoạt chất chống nắng khác.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB