Thành phần (INCI Name):

Fragrance

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Fragrance_34

Summary:

Hương liệu và tinh dầu có mùi.
*** Lưu ý: tinh dầu khác với dầu nền, vốn là acid béo dưỡng ẩm da và thường không có mùi.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB