Thành phần (INCI Name):

Mandelic Acid

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Exfoliator, Whitening, Anti-Inflammatory_21

Summary:

Mandelic acid, thường được sản xuất từ Hạnh Nhân Đắng (Bitter Almond),có tác dụng tăng sinh collagen, mờ thâm, và kháng viêm, nên được ca tụng là “con lai” của AHA và BHA.

Chi tiết thành phần:

Tương truyền Mandelic acid là AHA có thể tan 1 phần trong dầu cùng đặc tính kháng viêm, nên được con buôn trìu mến gọi là con lai của BHA và AHA.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB