Thành phần (INCI Name):

Phenethyl alcohol

FunctionsAcneIrritantEWG Score
__31

Summary:

Chất bảo quản gốc cồn, có mùi hoa hồng đặc trưng. Có thể claim Fragrance Free nếu dùng chất bảo quản này.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB