Thành phần (INCI Name):

Sodium chloride

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Viscosity Control, Exfoliator_21

Summary:

Muối hoặc muối biển, thường được dùng để tăng độ đặc  trong sản phẩm tẩy rửa hoặc làm hạt tẩy da chết.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB