Thành phần (INCI Name):

Sodium levulinate

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Preservative__1

Summary:

Chất bảo quản thiên nhiên Ecocert, dạng muối. pH tối ưu để hoạt động hiệu quả trong khoảng 5.0 – 6.0

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB