Thành phần (INCI Name):

Titanium Dioxide

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Pigment, UVB, UVA__2

Summary:

Bột màu bảo vệ da khỏi tia UVB và 1 phần tia UVA. Tuy nhiên khả năng bảo vệ khỏi tia UVA còn yếu hơn của Zinc Oxide, vốn đã rất yếu.

Nó cũng gây vệt trắng khi sử dụng nhiều. Tùy vào kích thước sẽ làm tăng hoặc giảm khả năng chống tia UVA và UVB. Kích thước nano đang gây lo ngại về nguy cơ gây mụn ẩn tích tụ.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB