Thành phần (INCI Name):

Zinc Oxide

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Astringent, UVA, UVB1_2

Summary:

Bột chống nắng phổ rộng, có thể chống cả UVA và UVB nhưng yếu và khi dùng nhiều sẽ gây vệt trắng trên da.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB