Skin Stimulating Acid Peel

Updated on: 5-08-2021 By: Hà An Lê

Categories

Highlights

Quick info:

 • Alcohol Free
 • EU Allergen Free
 • Fragrance Free
 • Fungal Acne Free
 • Paraben Free
 • Silicone Free
 • Sulfate Free
 • UVA
 • UVB

Key Ingredients:

 • Mandelic Acid: Mandelic acid, thường được sản xuất từ Hạnh Nhân Đắng (Bitter Almond),có tác dụng tăng sinh collagen, mờ thâm, và kháng viêm, nên được ca tụng là "con lai" của AHA và BHA.
 • Glycolic Acid:
 • Lactic Acid:

Full Ingredients List:

Aqua (water) , sodium lactate , propylene glycol , mandelic acid , glycolic acid , polyacrylate crosspolymer-6 , lactic acid , lactobionic acid , citric acid , ethylhexylglycerin , phenoxyethanol

Analysis Report:

Name Functions Acne Irritant EWG Score
Maris Aqua (Sea Water) (Solvent) Solvent _ _ 1
Sodium Lactate (Moisturizer) Moisturizer _ _ 1
Propylene Glycol (Solvent, Viscosity Control, Moisturizer) Solvent, Viscosity Control, Moisturizer _ _ 2
Mandelic Acid (Exfoliator, Whitening, Anti-Inflammatory) Exfoliator, Whitening, Anti-Inflammatory _ 2 1
Glycolic Acid (Exfoliator, Whitening) Exfoliator, Whitening _ _ 1
Polyacrylate Crosspolymer-6 (Viscosity Control) Viscosity Control _ _ 1
Lactic Acid (Exfoliator) Exfoliator _ _ 1
Lactobionic acid (Antioxidant) Antioxidant _ _ 1
Citric Acid (pH Adjusters) pH Adjusters _ _ 1
Ethylhexylglycerin (Moisturizer) Moisturizer _ _ 2
Phenoxyethanol (Preservative) Preservative _ _ 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skin Stimulating Acid Peel”