10% Acne Foaming Wash

Updated on: 6-02-2021 By: admin

Category
Category:

Highlights

Quick info:

 • Alcohol Free
 • EU Allergen Free
 • Fragrance Free
 • Fungal Acne Free
 • Paraben Free
 • Silicone Free
 • Sulfate Free
 • UVA
 • UVB

Key Ingredients:

 • Benzoyl Peroxide: Hoạt chất trị mụn với khả năng diệt khuẩn C. Acnes mạnh bằng cách tạo Oxy, khiến C. Acnes vốn là vi khuẩn kỵ khí bị chết. Ngoài ra Benzoyl Peroxide còn có tác dụng tẩy da chết nhẹ, góp phần điều trị mụn ẩn (khá kém). Benzoyl Peroxide dễ gây khô da và làm oxy hóa các thành phần như Vitamin C, Retinol..., do đó nên tránh sử dụng chung.
 • Glycolic Acid:
 • Lactic Acid:

Full Ingredients List:

Benzoyl Peroxide (10%), Cetearyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Glycolic Acid, Hydrogenated Castor Oil, Imidurea, Lactic Acid, Methylparaben, Mineral Oil, PEG-14M, Potassium Lauryl Sulfate, Potassium Phosphate, Purified Water, Sodium Hydroxide, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium PCA, Titanium Dioxide, Zea Mays (Corn) Starch

Analysis Report:

Name Functions Acne Irritant EWG Score
Benzoyl Peroxide (Antibacterial, Anti-Inflammatory, Exfoliating) Antibacterial, Anti-Inflammatory, Exfoliating _ 4 1
Cetearyl Alcohol (Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier) Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier 2 2 1
Cocamidopropyl Betaine (Surfactant, Viscosity Control, Antistatic) Surfactant, Viscosity Control, Antistatic _ _ 1
Glycerin (Solvent, Moisturizer) Solvent, Moisturizer _ _ 1
Glycolic Acid (Exfoliator, Whitening) Exfoliator, Whitening _ _ 1
Hydrogenated Castor Oil (Surfactant, Viscosity Control, Emollient, Emulsifier) Surfactant, Viscosity Control, Emollient, Emulsifier 1 _ 1
Imidazolidinyl Urea (Preservative) Preservative _ _ 3
Lactic Acid (Exfoliator) Exfoliator _ _ 1
Methylparaben (Preservative) Preservative _ _ 3
Mineral Oil (Solvent, Antistatic) Solvent, Antistatic _ _ 1
PEG-14M (Viscosity Control) Viscosity Control _ _ 1
Potassium lauryl sulfate (Surfactant, Emulsifier) Surfactant, Emulsifier _ _ 1
Potassium phosphate (_) _ _ _ 1
Water (Solvent) Solvent _ _ 1
Sodium Hydroxide (pH Adjusters) pH Adjusters _ _ 1
Sodium Lauryl Sulfate (Surfactant, Emulsifier) Surfactant, Emulsifier 5 2 1
Sodium PCA (Antistatic, Moisturizer) Antistatic, Moisturizer _ _ 1
Titanium Dioxide (Pigment, UVB, UVA) Pigment, UVB, UVA _ _ 2
Zea mays starch (Viscosity Control) Viscosity Control 2 _ 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10% Acne Foaming Wash”