R.S Warrior

Updated on: 1-07-2021 By: admin

Category
Category:

Highlights

Quick info:

 • Alcohol Free
 • EU Allergen Free
 • Fragrance Free
 • Fungal Acne Free
 • Paraben Free
 • Silicone Free
 • Sulfate Free
 • UVA
 • UVB

Key Ingredients:

 • 3-o-ethyl ascorbic acid: Đây là dạng vitamin C công nghệ mới, siêu bền vững, tan nước và có tác dụng làm trắng/sáng da mạnh nhất hiện nay. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng sinh collagen, bảo vệ và sữa chữa DNA và làm đều màu da.
 • Glutathione:
 • Ferulic Acid:

Full Ingredients List:

Water, Ascorbic Acid, Propylene Glycol, Ethanol, Ethoxydiglycol, Glutathione, Ferulic Acid, Sodium Metabisulfite, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide.

Analysis Report:

Name Functions Acne Irritant EWG Score
Water (Solvent) Solvent _ _ 1
3-o-ethyl ascorbic acid (Antioxidant, Whitening) Antioxidant, Whitening _ 2 1
Propylene Glycol (Solvent, Viscosity Control, Moisturizer) Solvent, Viscosity Control, Moisturizer _ _ 2
Alcohol (Solvent) Solvent _ 3 1
Acetylated Lanolin Alcohol (Viscosity Control, Moisturizer, Emulsifier) Viscosity Control, Moisturizer, Emulsifier 4 2 2
Ethoxydiglycol (Solvent, Viscosity Control) Solvent, Viscosity Control _ _ 1
Glutathione (Antioxidant) Antioxidant _ _ 1
Ferulic Acid (Antioxidant) Antioxidant _ _ 1
Sodium Metabisulfite (Antioxidant) Antioxidant _ _ 2
Phenoxyethanol (Preservative) Preservative _ _ 2
Ethylhexylglycerin (Moisturizer) Moisturizer _ _ 2
Disodium EDTA (Chelating) Chelating _ _ 1
Sodium Hydroxide (pH Adjusters) pH Adjusters _ _ 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “R.S Warrior”